PAKMEDICA Medikal ve Sağlık Fuarı (28-30 Eylül 2017, Lahore / PAKİSTAN)

PAKMEDICA Medikal ve Sağlık Fuarı Pakistan-Türkiye Sağlık İşbirliği Forumu; aramızdaki dostluk köprülerini, ticari fırsatlara dönüştürüyor!

Detaylı Bilgi İçin: www.pakmedica.com

OHSAD KURULTAYLARI / Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları (2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015, 2016, 2017 Yılları)

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından düzenlenen “Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları” geçen yıllarda her yıl nisan ayında Antalya’da 8 defa yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK, özel hastaneler ve sağlık kuruluşları, kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri, sigorta şirketleri ve medikal tedarik firmalarının üst düzey yöneticilerinin katılım ile gerçekleşen toplantılara yaklaşık 750 ile 1000 kişi arası katılım gerçekleşti.

HİMSS Türkiye / EMRAM Eğitim Konferansı ve Sağlık Bilişimi Fuarı (2016-2017 Yılları)

Sürekli değişen ve gelişen sağlık bilişimi alanında, yeni uygulama ve gelişmeleri keşfetmek için Tüm sağlık profesyonelleri ve sağlık yöneticileri 26- 27 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul Greenpark Pendik Otelde HIMSS Turkey 2016 Konferans ve Fuarında buluştu.

Sağlık Bakanlığı’nın işbirliği ve katkıları başta olmak üzere, sağlık hizmet sunumunda önemli paya sahip üniversitelerin, özel hastanelerin, SGK ve benzeri kurum ve kuruluşların destekleri ile gerçekleştirilen HIMSS Türkiye 2016 Etkinliği; en iyi IT uygulamaları ve inovasyona dayalı çözümlerle buluşma fırsatları olmuştur.

EMRAM Eğitim Konferansı kapsamında sağlık bilişiminde otorite moderatör ve konuşmacılar, Sağlık Bilişimi Fuarı kapsamında da Dijital Hastane, E-Sağlık, Sağlıkta Akıllı Sistemler ve Teknolojiler ve Sağlık Bilişimi alanında ileri uygulamalar sağlık yöneticileri ve sağlık bilişimi profesyonelleri ile buluştu.

Gelecek yıl düzenlenecek HIMSS Türkiye 2017 ile ilgili daha geniş ve güncel bilgi için himssturkiye.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ULUSLARARASI / Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Fuarı (2012 , 2013 , 2014 ,2015, 2016 Yılları)

T.C. İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’nın işbirliği ve katılımıyla geçen yedi yıl aralıksız Ankara’da yapılan Sempozyum ve Fuarın; sekizincisi 2017 yılında yine Ankara’da yapılacaktır.

Geçmiş yıllarda yaklaşık 2.500 kişilik katılım sağlanan etkinliklere; Bakanlar, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlığı üst düzey yetkilileri ile Valiler, Belediye Başkanları, Emniyet Müdürleri, Jandarma, Üniversiteler, trafik ve güvenlik sektörü temsilcileri ve yabancı alım heyetleri katıldılar.

Avrasya Güvenlik ve Trafik Fuarı ile eş zamanlı olarak yapılmaktadır.

ULUSLARARASI KATILIMLI / Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi ve Fuarı (2015, 2016 Yılları)

Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi’nde yeni ürün, hizmet ve teknolojiler konusunda sektörel bilgi paylaşımı, satınalma, lojistik, stok takibi, denetim, finansman alanlarında çalışanların eğitimi, tedarik zinciri yönetiminde başarı örneklerinin paylaşılmasını amaçlayan bu kongre ve fuarda tüm sağlık yöneticileri ile tedarikçi firmalar 19-22 Şubat 2015 tarihinde bir araya geldiler.

Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı 2017

Kamu, üniversite ve özel sektör başta olmak üzere, ülkenin kalkınma hedefleri ile bütünleşik bir şekilde kurumlar ve kişiler arası bilimsel ve ticari işbirliği zemininin oluşturulması, yapılan hizmet ve faaliyetlerden ulusal ve uluslararası farkındalığın artırılması amacıyla 3-5 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul Pullman Kongre ve Fuar Merkezinde Ar-Ge Zirvesi ve Ar Ge Merkezleri Fuarı düzenlendi.

Fuar kapsamında Ar-Ge ekosistemi içerisinde yer alan temel aktörler olan sanayi, üniversite ve kamu kurumlarının bir araya getirilerek yapmış oldukları çalışmalar hakkında diğer tarafların bilgilendirilmesi, imkânların tanıtılması, görüş alışverişinde bulunulması ve işbirliği imkânlarının tartışılmasının sağlanması amaçlandı.

gecmis_etkinlikler_13
ULUSLARARASI / Türkiye Sağlık Mezunları Kurultayı (2013 , 2014)

Birincisinde Türkiye’de eğitim almış 45 ülkeden 453 yabancı doktor ve diğer sağlık mensubu 14-16 Haziran 2013 tarihinde İstanbul’da buluştu. Türkiye Sağlık Mezunları Kurultayı’nın birincisi; İstanbul Wow Otel’de, yüzlerce sektör temsilcisinin katılımıyla yapıldı.

İkincisi ise; 4-7 Aralık 2014 tarihinde yine İstanbul’da daha çok katılımla gerçekleşti.

Türkiye’den mezun olmuş 4000 yabancı hekim, eczacı ve diğer sağlık meslek mensuplarını her yıl bir araya getirecek bu toplantı her iki yılda bir tekrar edilerek yapılacak.

gecmis_etkinlikler_14
ULUSLARARASI / Kobi Şurası (2013 , 2015 Yılları)

T.C. Başbakanı (Cumhurbaşkanı) Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TOBB, KOSGEP, İTO, TİM gibi kurumların işbirliği ile TÜMSİAD tarafından 12-15 Eylül 2013 tarihleri arasında I. Uluslararası Kobi Şurası, TÜMEXPO Genel Ticaret Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 500 yabancı protokol ve alım heyetinin katıldığı etkinliklere yurt içinden 3.500 kişi katıldı.

II. Uluslararası Kobi Şurası ise yine T.C. Cumhurbaşkanı’nın Himayeleri ile, Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı işbirliği ile 23-24 Ekim 2015 tarihinde İstanbul’da yapıldı.

gecmis_etkinlikler_01
V. ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ KONGRESİ / 18-21 KASIM 2012 - ANKARA

Sağlık Turizmi Derneği tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi’nin beşincisi 18-21 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Başta Sağlık Bakanı, Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ olmak üzere, yurt içinden Sağlık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri ve çok sayıda özel sektör sağlık yöneticilerinden oluşan 600 katılımcı ve yurt dışından ise; çoğu bakan, bakan yardımcısı, müsteşar olmak üzere 42 ülkeden 125 yabancı davetli katıldı.

Aynı kongrenin 4.’sü ise 28-31 Ekim 2011 tarihlerinde İstanbul Holiday Inn Otel’de gerçekleştirildi.

gecmis_etkinlikler_02
ULUSLARARASI KATILIMLI TERMAL SAĞLIK TURİZMİ KONGRESİ / 6-9 HAZİRAN 2012 - AFYON

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 6-9 Haziran 2012 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen “Uluslararası Katılımlı Termal Sağlık Turizmi Kongresi” 100’ü farklı ülkelerden olmak üzer 500 dolayında katılımcı ile düzenlendi.

gecmis_etkinlikler_03
ULUSLARARASI KATILIMLI SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ / 8-10 MART 2012 – İSTANBUL

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu, Üniversite Tıp Fakülteleri ve Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastaneleri’nin katılım ve işbirliği ile Bilim İnsanları Dayanışma Derneği (BİDDER), Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği (SAYED), Eğitim Hastaneleri Öğretim Elemanları Derneği, Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Derneği ve ilgili diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte 8-10 Mart 2012 tarihlerinde Green Park Pendik/İstanbul’da gerçekleştirildi.

gecmis_etkinlikler_04
ULUSLARARASI TIBBİ SOSYAL HİZMET KONGRESİ / 21-25 ARALIK 2011 – ANTALYA

21 – 25 Aralık 2011 tarihlerinde Antalya’da yapılan ve Sağlıklı Nesiller Derneği tarafından üstlenilen kongre, başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere, üniversiteler, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, SGK gibi kurum ve kuruluşlarla işbirliği ile gerçekleştirildi.

gecmis_etkinlikler_05
ORTADOĞU TIP GÜNLERİ VE İŞBİRLİĞİ KONGRESİ / 25 EYLÜL 2011 – GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘1.Ortadoğu Tıp Günleri ve İşbirliği Kongresi’ Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinin sağlık bakanları, rektörler, üniversite hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri ve özel sağlık kuruluşları yöneticileri, üst düzey kamu ve özel sektör yetkilileri, sağlık sektörü yatırımcılarının yanı sıra Güneydoğu, Ortadoğu ve diğer komşu ülkelerden 500 kadar sağlık yöneticisinin ve doktorun katılımı ile 23-25 Eylül 2011 tarihlerinde gerçekleştirildi.

gecmis_etkinlikler_06
ULUSLARARASI EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KONGRESİ / 8-9 NİSAN 2011 – ANTALYA

Sağlık Bakanlığı’nın desteği ve işbirliği ile Evde Sağlık Hizmetleri Derneği ve Sağlıklı Nesiller Derneği tarafından 8-9 Nisan 2011 tarihlerinde, Maritim Pine Beach Resort’te Belek /Antalya’da gerçekleştirilen kongreye 1.600 kişi katıldı.

gecmis_etkinlikler_07
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ GELECEĞİ SEMPOZYUMU / 10-12 ŞUBAT 2011 – İSTANBUL

Sağlık Bakanlığı, İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Marmara Üniversitesi’nin işbirliği ile 10-12 Şubat 2011 tarihlerinde Green Park Pendik / İstanbul’da gerçekleşti.

gecmis_etkinlikler_08
ULUSLARARASI ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİDE TARTIŞMALI GÜNCEL KONULAR SEMPOZYUMU / 23-26 EYLÜL 2010 – ANKARA

23-26 Eylül 2010 tarihleri arasında 100 uluslararası 500 yerli katılımcı olmak üzere toplam 600 ortopedi ve travmatoloji uzmanı bilimadamının katılımıyla Ankara Bilkent Otel’de gerçekleştirildi.

gecmis_etkinlikler_09
SAĞLIKTA HAKLAR SEMPOZYUMU VE ÇALIŞTAYI / 9-12 MART 2010 – İSTANBUL

9-12 Mart 2010 tarihleri arasında 1.500 sağlık sektörü temsilcisinin katılımıyla İstanbul Cevahir Otel’de gerçekleştirildi.